Gruppekonferencer

Under kongressen holder 3F's seks grupper hver for sig en konference.

Gruppekonferencerne drøfter gruppens interne forhold og vælger de personer, der indstilles til valg til forbundets hovedbestyrelse, gruppeformænd, gruppebestyrelsesmedlemmer og gruppens forhandlingssekretærer.

De seks grupper i 3F er:

Gruppernes beretning

Valgte i grupperne

Gruppekonferencerne vælger stedfortrædere for de forhandlingssekretærer, der skal afgå i kongresperioden på grund af aldersgrænsen. Se valgene her: