Om kongressen 2013

3F's 3. ordinære kongres holdes fra 14. til 19. september 2013 i Aalborg Kultur- og Kongrescenter.

Ålborg kongrescenterÅlborg kongrescenter

På kongressen vedtages 3F´s love og faglige og politiske grundlag. Kongressen vælger 3F`s daglige ledelse og hovedbestyrelse.

Delegerede

Der er 863 delegerede til kongressen.

Gruppekonferencer

3F er opdelt i seks grupper:
Industrigruppen, Den Offentlige Gruppe, Transportgruppen, Byggegruppen, Den Grønne Gruppe og Privat Service, Hotel og Restauration.

Under kongressen holder de seks grupper hver for sig en konference. Det sker onsdag den 18. september.

Gruppekonferencerne drøfter gruppens interne forhold og vælger de personer, der indstilles til valg til forbundets hovedbestyrelse, gruppeformænd, gruppebestyrelsesmedlemmer og gruppens forhandlingssekretærer.

3FA

Torsdag den 19. september holder a-kassen delegeretmøde.