Kongressens prisuddelinger

På kongressen uddeles fire priser.

Årets arbejdsplads

3F har siden 1990 uddelt titlen Årets arbejdsplads. Prisen udmærker sig særligt ved, at det er medarbejderne, der indstiller virksomheden, ikke ledelsen.
Sammen med titlen ”Årets Arbejdsplads” uddeles der en check til de fire finalister.

Årets arbejdsplads 2013

Vinder af årets arbejdsplads 2013 er: Nordfyns kommunes vej- og parkafdeling.
Læs nyhed».
2. pladsen gik til: Tømrer- og snedkerfirmaet Egon Olsen & Søn i Solrød Strand på Sjælland

På en delt tredjeplads:

Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen kårer vinderen af Årets arbejdsplads 2013:


Tillidsrepræsentant Idrees Haider fra Vej og Park Nordfyn takker for prisen:

Alle medlemmer af 3F kunne indsende forslag om virksomheder, der kan komme i betragtning.
Der er nedsat et dommerpanel bestående af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen, to eksterne dommere, som p.t. er direktør Dan Boyter, Pressalit, og administrerende direktør Torben Möger Pedersen, Pension Danmark, de 6 gruppeformænd samt forbundets cheføkonom og kommunikationschef.

Læs mere på www.3f.dk/arbejdsplads13.

Basel Kamal mindepris

Mindeprisen er stiftet af afdøde 3F-medlem Basel Kamal, der testamenterede sin formue til en mindefond. Den uddeles til personer eller foreninger der har gjort en særlig indsats for integration og ligestilling i det danske samfund, og som har medvirket til at bygge bro mellem forskellige etniske grupper.

Basel var fællestillidsrepræsentant på Rigshospitalet og medlem af 3F Lager, Post og Service. Han var medlem af daværende SiD’s Flygtninge- og Indvandrerudvalg fra 1999.
Han deltog aktivt i integrationsdebatten, og siden 1997 var han medlem af netværket NIF (Netværk i Fagbevægelsen).
Basel har testamenteret sin formue til ”Mindefond for Basel Kamal”. Prisen kan uddeles hvert år.
Der er 3 bestyrelsesmedlemmer udpeget af henholdsvis 3F, Advokatfirmaet Bjørst og et 3. medlem udpeget af advokatfirmaet og 3F i fællesskab.
Personer, organisationer, foreninger, selskaber mv., der har gjort en særlig indsats for integration og ligestilling i det danske samfund og medvirket til at bygge bro imellem forskellige etniske grupper, kan komme i betragtning til prisen.

Mindeprisen blev uddelt til:

  • Graciela Alulong
  • 3F Odense Gops
  • John Ø. Pedersen

Jens Bjørst mindepris

Mindeprisen er stiftet til minde om afdøde advokat Jens Bjørst. Den uddeles til personer eller foreninger der gør eller har gjort en særlig indsats for at sikre lønmodtagernes retssikkerhed eller arbejdsmiljøet, herunder arbejdsskadeområdet.

De, der opfylder ovenstående, kan indstilles til prisen, og alle kan indsende forslag til kandidater.
Bestyrelsen foretager det endelige valg og består af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen, direktør for A-K Samvirke Verner Sand Kirk og advokat Peter Giersing.

Jens Bjørst førte som advokat en lang række erstatningssager for fagbevægelsens medlemmer, der var ramt af arbejdsskader. Han var en ildsjæl med et usædvanligt stort engagement. Han slog især sit navn fast efter at have ført flere asbestsager helt til Højesteret og tilmed have vundet dem.

Mindeprisen blev uddelt til Rudi Andreasen, tidligere faglig sekretær i 3F Nordøstsjælland for sit arbejde med i samarbejde med 3F Fagbladet at afsløre "Den beskidte rengøring".

Den alternative miljøpris

Miljøprisen er stiftet af overlæge og arbejdsmediciner Per Gregersen og det tidligere SiD. Fondens midler stammer fra en erstatning, som olieindustrien blev dømt til at betale Per Gregersen. Den uddeles til personer eller foreninger der har gjort en særlig indsats for at forbedre arbejdsmiljøet, eller som har medvirket til at afdækkes arbejdsmiljøproblemer.

Bestyrelsen består af gruppeformand Mads Andersen, overlæge og arbejdsmediciner Per Gregersen, arbejdsmiljøkonsulent Thyge Kristensen, 3F Esbjerg samt arbejdsmiljøkonsulent Palle Larsen, 3Fs Arbejdsmiljøpolitiske Afdeling.

Miljøprisen uddeles tirsdag den 17. september.

Miljøprisen blev uddelt til:

  • Arbejdsmiljørepræsentant på Martin Professional i Frederikshavn Margit Pedersen og
  • Virksomheden Entreprenør Teknik Køge