Valg på kongressen

Kongressen vælger 3F`s daglige ledelse og hovedbestyrelse.

Reglerne for valgene står i 3F`s love.

Valg til forbundsledelsen:
Forbundsformand Per Christensen
Næstformand Jane Korczak
Forbundssekretær Claus Jørgensen
Forbundssekretær Søren Heisel
Hovedkasserer Ulla Sørensen

Andre generelle valg:
 
 
Formand for lønudvalget  Søren Elsberg, 3F Ålborg 
Bilagskontrollant 1  Gitte Slot, 3F Holstebro 
Bilagskontrollant 2  Keld Pedersen, 3F Midt & Østsjælland 
Bilagskontrollantsuppleant 1  Henriette Madsen, 3F Høje Tåstrup 
Bilagskontrollantsuppleant 2  Kenneth Hove, 3F Vest             
   
Delegeretmødet:  
Forretningsfører for 3FA (sep. 2013 - aug. 2014)  Morten Kaspersen 
Forretningsfører for 3FA (sept. 2014 - 2016)  Eva Obdrup 
Viceforretningsfører for 3FA  Gitte Hess 
A-kassesekretær  Torben Fischer 
A-kassesekretær  Ejvind Lund 
A-kassesekretær  Otto Nielsen 
A-kassesekretær (sept. 2013 - okt. 2015)  Grete Holm Nielsen 
A-kassesekretær (nov. 2015 - 2016)  Johnny Eslykke 
   
HB-medlemmer:  
Forbundsledelsen  
Forbundsformand  Per Christensen
Næstformand Jane Korczak
Forbundssekretær     Søren Heisel
Forbundssekretær     Claus Jørgensen
Hovedkasserer Ulla Sørensen
Forretningsfører 3FA (sep. 2013 - aug. 2014) Morten Kaspersen
Forretningsfører 3FA (sep. 2014-2016) Eva Obdrup
Industrigruppen  
Gruppeformand Mads Andersen
Forhandlingssekretær Tina Christensen
Forhandlingssekretær Bjarne Mortensen
Forhandlinssekretær Connie Sørensen
Forhandlingssekretær Peter Andersen
Afdelingsformand 3F Storkøbenhavn Jesper Holm
Afdelingsformand 3F Nordhøjfyn Egon Pedersen
Afdelingsformand 3F Frederiksværk-Frederikssund    Aino Reffs
Afdelingsformand 3F Kalundborg Flemming Lassen
Afdelingsformand 3F Skagerak Laila Stidsborg
Afdelingsformand 3F Industri-Vestegnen Jim Staal
Afdelingsformand 3F Aalborg Søren Elsberg
Afdelingsformand 3F Esbjerg John M. Schmidt
Afdelingsformand 3F Kastrup og Omegn Henrik Bay-Clausen
Afdelingsformand 3F Vestfyn Gert Bruus Pedersen
Afdelingsformand 3F Fredericia Jan M. Gregersen
Afdelingsformand 3F Frederikshavn Morten Dahlberg
Afdelingsformand 3F Horsens og Omegn Hans A. Sørensen
Afdelingsformand 3F Midtfjord Lene Haugbølle
Afdelingsformand 3F Aabenraa Kim Brandt
Afdelingsformand 3F Ringkøbing-Skjern Linda Nielsen
Afdelingsformand 3F Viborg Stanley Bach Mortensen
Afdelingsformand 3F Næstved Ole Jakobsen
Afdelingsformand 3F Midtjylland Henning Vestbjerg Pedersen
Næstformand 3F Silkeborg Jens Svenningsen
Transportgruppen  
Gruppeformand Jan Villadsen
Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup
Forhandlingssekretær Henrik Berlau
Afdelingsformand 3F Sømændenes Fagforening København Søren Sørensen
Næstformand Transport 3F Aalborg Ole Nors Nielsen
Afdelingsformand 3F Odense Transport Jens Mathiesen
Brancheformand 3F Aabenraa Jørgen Christensen
Afdelingsformand 3F København     Bjarne Høpner
Afdelingsformand 3F Transport, Logistik og Byg Aarhus Peter Bæk
Afdelingnsformand 3F Randers Ole Christensen
Konstitueret næstformand 3F Frederiksborg Morten Christensen
Afdelingsformand 3F Chaufførerne København Jakob Andersen
Næstformand 3F Esbjerg Transport Allan Dakin
Afdelingsformand 3F Bjerringbro og Omegn Lotte Ruppert
Byggegruppen  
Gruppeformand Kim Lind Larsen
Forhandlingssekretær Palle Bisgaard
Forhandlingssekretær indtil 30.4.2016 Ole Christensen
Afdelingsformand 3F Holstebro Flemming T. Sørensen
Afdelingsformand 3F Frederiksborg Tue Tortzen
Gruppeformand 3F Skagerak Frank J. Tronborg
Faglig sekretær 3F Fredericia Jan Holm Nielsen
Gruppeformand 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening København Claus Westergreen
Afdelingsformand 3F Bygningsarbejdernes Fagforening Odense Søren Folkersen
Næstformand 3F Varde-Billund Villy Nielsen
Gruppeformand 3F Aarhus Rymarken Ole Vagn Christiansen 
Næstformand 3F Slagelse  Kurt Rasmussen 
Gruppeformand 3F Aalborg  Reidar Kogstad 
Faglig sekretær 3F Transport, Logistik og Byg Aarhus  Carsten F. Rasmussen 
Afdelingsformand 3F Sydsjælland  Knud Christensen 
Den Offentlige Gruppe   
Gruppeformand  Ellen K. Lykkegaard 
Forhandlingssekretær  David Gibson 
Forhandlingssekretær  Hanne Gram 
Næstformand 3F Viborg  Hanne Andersen 
Afdelingsformand 3F Djursland  Lydia Frydendal Callesen 
Faglig sekretær 3F Vestegnen  Jan Nielsen 
Afdelingsformand 3F Mariager Fjord  John Hansen 
Faglig sekretær 3F Midtlolland  Poul E. D. Rasmussen 
Næstformand 3F Vestfyn      Birthe Lauvring 
Faglig sekretær 3F Sydsjælland  Marianne Andersen 
Næstformand 3F Odense GOPS  Gary Sheridan 
Privat Service, Hotel og Restauration   
Gruppeformand  Tina Møller Madsen 
Forhandlingssekretær  John Frederiksen 
Næstformand 3F København  Lone Søgaard Nielsen 
Afdelingsformand 3F Aarhus Rymarken  Randi Smitsdorf 
Faglig sekretær 3F Guldborgsund  Erik Ravn 
Faglig sekretær 3F Kolding  Mette Jensen 
Næstformand 3F Storkøbenhavn  Pernille Blakskjær 
Faglig sekretær 3F Holbæk-Odsherred  Birgit Jørgensen 
Næstformand 3F Esbjerg  Susanne Brinck-Jensen 
Den Grønne Gruppe   
Gruppeformand  Arne Grevsen 
Forhandlingssekretær  Peter Kaae Holm 
Faglig sekretær 3F Holstebro  Villy Sørensen 
Faglig sekretær 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening København  Flemming Grønsund 
Næstformand 3F Vojens  Peter Møller Sjøgren 
Gruppeformand 3F Aalborg  Lars Mark Jensen 
Afdelingsformand 3F Nordøstsjælland  Hans Nissen 
A-kassen   
Viceforretningsfører  Gitte Hess 
Ungdom   
3F Ungdom  Rebekka Abildtrup Hansen 
3F Ungdom  Søren Grøn 
3F Ungdom  Lars Bonde Knudsen