OBS: Du er nu offline

Tre måneders højere dagpenge:  Godt, men ikke godt nok

Det er et vigtigt skridt, og 3F og 3FA har en del af æren for, at højere dagpenge er kommet på politikernes dagsorden. Men det er ikke nok. Det afspejlede debatten på 3F's a-kasses delegeretmøde i Aalborg.

- Det nytter ikke, at løftet af dagpengene skal ske på bekostning af nogen, sagde Betina H. Binder, a-kasseleder i 3F Køge Bugt, ved debatten på a-kassens delegeretmøde i Aalborg. (
	Foto: Joachim Rode)
- Det nytter ikke, at løftet af dagpengene skal ske på bekostning af nogen, sagde Betina H. Binder, a-kasseleder i 3F Køge Bugt, ved debatten på a-kassens delegeretmøde i Aalborg. ( Foto: Joachim Rode)
Af 
 

Højere dagpenge i tre måneder er et skridt på vejen.

Men det er ikke nok for de delegerede til 3F’s a-kasses delegeretmøde, som torsdag var samlet i Aalborg, i forlængelse af forbundets kongres.

- Det er ikke nok til at genoprette det årelange efterslæb, som kun er blevet værre de senere år. Jeg ved godt, at det altid er det muliges kunst, men som stor a-kasse skal vi holde fast i, at efterslæbet skal fjernes, sagde a-kasseleder Klaus Helmin-Poulsen fra 3F Skive-egnen.

I sommer blev et flertal i Folketinget enige om at indføre et tillæg til dagpengene i de første tre måneder, så de kan blive på op til 23.000 kroner, hvis man ellers har haft en tilstrækkelig høj løn og fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Til gengæld vil satsen til nyuddannede blive sat ned, ligesom nyuddannede kun vil kunne få dagpenge i ét år. Reglerne er ikke trådt i kraft endnu.

Ikke godt nok

Og der var udbredt enighed om, at det er godt. Men ikke nok. Dagpengene er blevet udhulet i mange år, sammenlignet med udviklingen i løn, så dagpengene er blevet mindre værd.

Det bekymrede Jakob Egelund, a-kasseleder i 3F Transport, Logistik & Byg Aarhus.

- Det er ikke nok med tre måneder. Det skal være hele perioden. Og med kortere dagpengeperiode og lavere sats kommer vi til at træde på de unge dimittender. Sikkerhedsnettet bliver ikke finmasket nok, sagde Jakob Egelund.

A-kasseleder Dan Oxholm fra Aalborg mente, at 3F godt kan tage en del af æren for, at dagpengene står til en få en rekordstor stigning.

- Der er politisk bevågenhed over for, at dagpengene rent faktisk skal reguleres. Det kan vi godt være stolte af, for vi har koncentreret kæmpet for en bedre dækning af dagpengene. Vi skal ikke være tilfredse, men vi skal også være glade for det, vi når, sagde han.

Dan Oxholm mente, at der er tidsler omkring de nyuddannede, men:

- Lad os diskutere, hvad der er bedst for vores medlemmer: Tre måneders højere dagpenge generelt eller højere dimittendsats?

På bekostning af unge

Betina Binder, 3F Køge Bugt, var en af dem, der var kritiske over for at sænke satsen til de nyuddannede – den såkaldte dimittendsats.

- Det nytter ikke, at dagpengeløftet sker på bekostning af dem, der skal i gang med deres arbejdsliv. Det skal ikke ske på bekostning af nogen, mente hun.

Det samme mente Steen Hansen, a-kasseleder i 3F’s a-kasse i Odense, som også advarede om, at det kan koste færre indmeldte.

Vi skal ikke stoppe

Søren Becher, a-kasseleder i 3F København, roste som Dan Oxholm også både a-kassen og forbundet for at have fået politisk gennemslagskraft i forhold til dagpengene.

- Men vi skal ikke stoppe dér. Vi har brug for et robust og trygt dagpengesystem. Mange af vores ledige betaler prisen, særligt i en lavkonjunktur, sagde han og foreslog, at a-kassen arbejder videre med, hvordan dagpengesystemet kan forbedres for den store gruppe af medlemmer.