OBS: Du er nu offline

Valg til delegeretmødet

Vend telefonen for bedre visning

Valg til delegeretmødet 

Det er også delegeretmødet, der afgør, hvem der skal lede a-kassen. Der skal vælges en forretningsfører, viceforretningsfører og fire a-kassesekretærer, som til dagligt arbejder i og leder a-kassen. Alle genopstiller. Er der flere kandidater, bliver der kampvalg.

Desuden skal 3F’s ledelse, der forinden er blevet valgt på forbundets kongres, også vælges som ledelse for a-kassen. Det vil sige formand, næstformand, forbundssekretærer og gruppeformænd. 

A-kassens forretningsfører Eva Obdrup og viceforretningsfører Hanne Skou Poulsen er i øvrigt begge medlem af 3F’s daglige ledelse.

Følgende er valgt på kongressen 2022

Forretningsfører for 3FA  Eva Obdrup 
Viceforretningsfører for 3FA Hanne Skou Poulsen 
A-kassesekretær Lene Lolk
A-kassesekretær Thomas Bentsen
A-kassesekretær  Otto Nielsen
A-kassesekretær  Jette Hvarre