OBS: Du er nu offline

A-kassens delegeretmøde

Her sættes kursen for de næste tre år Torsdag d. 30. september – i forlængelse af 3F’s forbundskongres – holder a-kassen delegeretmøde. Delegeretmødet er a-kassens øverste myndighed.

Hvad skal a-kassen sigte efter og arbejde med de kommende tre år? Hvordan ser den politiske virkelighed ud for medlemmerne af 3F’s a-kasse? Skal der laves noget om i a-kassens vedtægter eller økonomi? Og hvem skal overhovedet bestemme?

Det bliver nogle af de emner, som de 652 delegerede (med stemmeret) på 3F’s a-kasses delegeretmøde torsdag den 30. september i år skal diskutere og stemme om.

Delegeretmødet er a-kassens øverste myndighed, og ligger i forlængelse af 3F’s faglige kongres. Det vil sige, at det er delegeretmødet, som træffer de store og vigtige beslutninger for a-kassens arbejde og rammer.

Sådan foregår det

Det bliver en dag med masser af ord fra talerstolen og øre på stilke i salen i Aalborg Kongrescenter. Forretningsfører Eva Obdrup vil aflægge en mundtlig beretning, dels om a-kassens arbejde men også om andre forhold, som har haft betydning for medlemmerne de seneste tre år, det kunne for eksempel være konsekvenserne af dagpengereformen. Derefter kan de delegerede diskutere beretningen, og der stemmes om den.

Bagefter er der behandling af arbejdsgrundlag, vedtægter og øvrige forslag. 

Hvem er de delerede?

De delegerede er valgte og a-kasseledere fra 3F’s lokale afdelinger, plus tillidsrepræsentanter og andre tillidsvalgte fra arbejdspladser landet over.

En lille udskiftning af delegerede bliver der dog, idet 3FA er a-kasse for Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF). Derfor kommer der nogle delegerede fra HKKF, som ikke har deltaget i 3F’s faglige kongres.