OBS: Du er nu offline

Kongressens prisuddelinger

Basel Kamals Mindepris

Mindeprisen er stiftet af afdøde 3F-medlem Basel Kamal, der testamenterede sin formue til en mindefond. Prisen gives til personer, afdelinger, organisationer, foreninger, selskaber mv., der har gjort en særlig indsats for integration, inklusion og mangfoldighed i det danske samfund, og som har medvirket til at bygge bro, solidaritet og fællesskab på de enkelte arbejdspladser og afdelinger. 

Årets tillidsvalgte 

Prisen til årets tillidsvalgte er stiftet for at sætte fokus på det store arbejde, som 3F’s tillidsvalgte udfører.

Prisen uddeles til én tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant fra hver region som har gjort en særlige indsats for medlemmerne i dagligdagen. Hver dag arbejder 3F’s tillidsvalgte hårdt for, at medlemmerne har ordentlige arbejdsforhold, og de gør et stort arbejde, så der bliver forhandlet nogle gode lokalaftaler. 

Dommerkomitéen består af forbundsformand Henning Josefsen Overgaard og de valgte formænd for de faglige grupper i 3F.

Årets Arbejdsplads

Prisen som Årets Arbejdsplads er en efterhånden gammel og traditionsrig pris, som er blevet uddelt i årtier – i dag af 3F, tidligere af SiD.

En af de særlige ting ved prisen er, at det kun er 3F’s medlemmer, som kan indstille kandidaterne - og kun deres egen arbejdsplads.

Virksomhederne bedømmes ud fra en række objektive kriterier som arbejdsmiljø, uddannelse med mere. Desuden tager dommerkomiteen hvert år rundt i landet for at se nærmere på de tre virksomheder, der er med i opløbet om prisen.

3F’s forbundsformand er formand for priskomiteen, der i øvrigt består af 3F’s ledelse. Desuden er der tradition for, at der også er eksterne repræsentanter i dommerkomiteen.