Ledige har brug for akut og bedre hjælp

Nu står vi i en situation, som IKKE er forbigående.

Over 4000 3F'ere har de sidste tre måneder mistet deres dagpenge. Nogle har været tvungne til at sætte huset til salg, nogle er blevet ramt af stress og depression, få har fået akutjob, en del har fået seniorjob, og mange er på den særlige uddannelsesydelse - med et fromt håb om at uddanne sig til varig beskæftigelse eller i hvert fald holde økonomien kørende nogle måneder endnu.

Tusindvis af mennesker, hvis tilværelse nu er værre end for bare et halvt år siden.

Skiftende regeringer har de sidste par år nedtonet omfanget af de forringede dagpengeregler. Det har været et uskønt forløb, hvor 3F og andre aktører er blevet beskyldt for at male Fanden på væggen. Men vi fik desværre ret i vurderingen af, hvor mange der er ramt. Der har været forskellige initiativer, der skulle hjælpe. De hedder alle noget med "akut" eller "særlig" og signalerer, at det er en ekstraordinær situation, vi står i.

Det er den også på mange måder - ikke mindst fordi ekstraordinært mange mistede dagpengene her ved årsskiftet, da den forkortede dagpengeperiode slog fuldt igennem. Nu står vi i en situation, som IKKE er forbigående. Det er et problem, der ikke blot kræver akutte løsninger, men også gennemtænkte, gennemgribende varige løsninger.

Efter 1. juli - det vil sige efter diverse akutpakker og ordningers udløb - vil 600 3F'ere hver måned være i fare for at miste dagpengene. Det er de blandt andet, fordi vi i dag har indrettet os med et system, hvor man kun kan få dagpenge i to år, samtidig med at indsatsen over for de ledige stadig er den samme, som da dagpengeperioden var på fire år. Det vil sige, at de ledige har fået halveret dagpengeperioden og fordoblet genoptjeningskravet, men stadig tilbydes den samme hjælp som før. For eksempel skal man have været ledig i ni måneder, før man har ret til aktivering. Det giver ingen mening med en to-årig dagpengeperiode.

Halvdelen af de ledige, der har opbrugt deres dagpenge, er på den særlige uddannelsesydelse. Det er godt, hvis det fører til et varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Men det bedste ville jo være, hvis de ledige fik tilbudt relevant uddannelse, længe før de ryger ud over dagpengekanten. Altså hvis hele beskæftigelsesindsatsen byggede på en tidlig indsats og forebyggende løsninger.

Der er to store udfordringer nu: udfordringen med at finde akutte løsninger til de tusindvis af danskere, der i disse måneder mister deres forsørgelsesgrundlag. Og udfordringen med at få vores beskæftigelsesindsats til at bygge på forebyggende, langvarige løsninger. Det vil være trist, hvis "akutjob" og "akutpakke" kommer til at indgå permanent i Ordbog over det danske Sprog.