Ledige sendes i perspektivløs aktivering

Arbejdsløse i Skive Kommune kommer ulovligt i virksomhedspraktik og løntilskud, siger formand for 3F Skive. Kommunen afviser kritik.

 (Foto: Colourbox) (Foto: Colourbox)

Da 59-årige Johnny Aagaard efter en måned som ledig skulle til samtale hos jobcentret i Skive, håbede han, at han kunne blive ved med at søge stillinger som lastbilchauffør. Han havde arbejdet i branchen i 23 år, og det ville han gerne fortsætte med. Men til samtalen fik han at vide, at han skulle i virksomhedspraktik hurtigst muligt, og hvis han ikke selv fandt noget, så tilbød kommunen ham en plads som pædagog eller pedel. Ifølge Johnny Aagaard var der ingen, der spurgte ham om, hvad han kunne tænkte sig.

Den oplevelse har mange af 3F's ledige medlemmer i Skive, efter de har været til samtale hos jobcentret, fortæller Gert Ringgaard, formand i 3F Skive. I stedet for at blive spurgt ind til ønsker og behov, så får de at vide, at de hurtigst muligt skal i enten virksomhedspraktik eller i løntilskud.

Men ifølge loven om aktiv beskæftigelsesindsats så skal virksomhedspraktik og løntilskud kun bruges, når den ledige har brug for at lære noget nyt eller er i tvivl om, hvad vedkommende gerne vil arbejde med.

-  Der skal foretages en individuel vurdering - det siger loven ganske klart. Jobplanen skal laves ud fra den enkeltes forudsætninger og ønsker, men tit skeler jobcentrene mere til kommunekassen end til den enkelte, siger Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker på Aalborg universitet.

Stort antal virksomhedspraktikker og løntilskud

Ifølge Pernille Hviid, sektionsleder i Jobcenter Skive, så har kommunen en strategi om at tilbyde ledige dagpengemodtagere offentlig virksomhedspraktik eller løntilskud fra uge ni af, men alle ledige opfordres til selv at søge en privat praktikplads fra dag et.

Gert Ringgaard undrer sig over, at så mange i Skive kommune har brug for at blive afklaret. Han oplever, at mange af hans medlemmer er blevet placeret i meningsløse aktiveringsforløb, hvor de går fra en praktik til den næste uden pause.

- Problemet er, at dels fjerner praktikken fokus fra jobsøgningen og efteruddannelse. Dels mener jeg, at den omfattende aktivering er i strid med lovgivningen. Og så tager det i øvrigt arbejde fra ordinært ansatte.

- Skive Kommune sender de ledige i perspektivløs aktivering på offentlige arbejdspladser. Man tager ikke udgangspunkt i regelsættet, der gælder for virksomhedspraktik og løntilskud, men er i højere grad optaget af at opfylde en bestemt aktiveringsnorm, som bunder i budgethensyn, siger Gert Ringgaard.

Kommune: Mange har brug for kompentencer

Når kommunen sender ledige på dagpenge i virksomhedspraktik eller løntilskud, så får kommunen 50 procent af deres udgifter betalt af staten. Hvis de ledige i stedet går derhjemme, så betaler staten kun 30 procent.

Men jobcentret afviser, at hovedtanken bag de mange borgere, der er i løntilskud og virksomhedspraktik, er økonomi. I stedet handler det om at få de ledige i arbejde.

-  At der så er nogle økonomiske aspekter - selvfølgelig er der det. Det ville være usandt, hvis jeg sad og sagde det modsatte, siger Pernille Hviid.

Hun mener, at de tager udgangspunkt i den enkelte og spørger ind til ønsker og behov.

- Det er ikke vores oplevelse, at de ledige pr. automatik kommer i virksomhedspraktik eller løntilskud. Men det er bestemt vores vurdering, at det ikke er sjældent, at man efter 2-3 måneders ledighed har behov for at udvikle sociale og faglige kompetencer.

Skive kommune har få langtidsledige, og ifølge Pernille Hviid skyldes det, at de ledige tidligt får udvidet deres kompetencer gennem aktiveringstilbud. Kommunen har dog ikke nogen tal på, hvor mange der reelt set kommer i job som følge af virksomhedspraktik og løntilskud.