OBS: Du er nu offline

Valg på kongressen

Kongressen vælger 3F`s daglige ledelse og hovedbestyrelse

Vend telefonen for bedre visning

Reglerne for valgene står i 3F`s love.

Valg til forbundsledelsen:

Forbundsformand  Per Christensen 
Næstformand  Tina Christensen 
Forbundssekretær  Søren Heisel 
Forbundssekretær  Henning Overgaard 
Hovedkasserer  Ulla Sørensen 
   
Andre generelle valg 
Formand for lønudvalget  Flemming Sørensen, 3F Holstebro
Bilagskontrollant 1  Lillian Højbjerg, 3F Holstebro 
Bilagskontrollant 2 Keld Pedersen, 3F Midt & Østsjælland 
Bilagskontrolsuppleant 1  Henriette Madsen, 3F Vestegnen 
Bilagskontrolsuppleant 2  Jan Kristensen, 3F Odense GOPS
   
Delegeretmødet 
Forretningsfører for 3FA  Eva Obdrup 
Viceforretningsfører for 3FA Hanne Skou Poulsen 
A-kassesekretær (til 31. marts 2020) Johnny Eslykke 
A-kassesekretær (fra 1. april 2020)  Jette Hvarre 
A-kassesekretær  Lene Lolk 
A-kassesekretær  Thomas Bentsen 
A-kassesekretær  Otto Nielsen 
   
HB-medlemmer: 
Forbundsledelsen  
Forbundsformand  Per Christensen 
Næstformand  Tina Christensen 
Forbundssekretær  Søren Heisel 
Forbundssekretær  Henning Overgaard 
Hovedkasserer  Ulla Sørensen 
Forretningsfører 3FA  Eva Opdrup 
   
Byggegruppen 
Gruppeformand  Claus von Elling
Næstformand Palle Bisgaard 
Forhandlingssekretær  Ivan Bak 
Afdelingsformand 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening  Claus Westergreen 
Afdelingsformand 3F Bygningsarbejderne Fyn  Michael Frederiksen
Afdelingsformand 3F Holstebro  Flemming T. Sørensen 
Opmåler 3F Nordsjælland Øst Silas Klein Jensen
Afdelingsformand 3F Skagerak  Frank Jul Tronborg 
Næstformand 3F Slagelse  Kurt Rasmussen 
Faglig medarbejder 3F Transport, Logistik & Byg, Århus  Martin Nedergaard Jensen 
Afdelingsformand 3F Varde-Billund  Villy Nielsen 
Næstformand 3F Midt & Østsjælland  Tor Mathiasen 
Afdelingsformand 3F Sydfyn  Bjarne K. Elnegaard
Gruppeformand 3F Aalborg  Reidar Kogstad 
Gruppeformand 3F Aarhus Rymarken Niels Eliasen
   
Industrigruppen   
Gruppeformand  Mads Andersen 
Næstformand  Pia Maul Andersen
Forhandlingssekretær  Hans Daugaard 
Forhandlingssekretær  John Hansen
Forhandlingssekretær  Jannie Andersen
Afdelingsformand 3F Als  Marita Geinitz
Faglig sekretær 3F Fredericia   Jan Gregersen 
Afdelingsformand 3F Horsens og Omegn   Hans A. Sørensen  
Afdelingsformand 3F-Industri-Vestegnen  Jim Staal  
Afdelingsformand 3F Høje-Taastrup Søren Grøn
Afdelingsformand 3F Kalundborg  Flemming Lassen 
Afdelingsformand 3F Kastrup og Omegn  Henrik Bay-Clausen 
Afdelingsformand 3F Kolding  Peter Thuesen Andersen
Næstformand 3F Køge-Bugt Hans-Jørgen Larsen
Afdelingsformand 3F Midtfjord   Lene Haugbølle  
Afdelingsformand 3F Midtjylland   Henning Vestbjerg Pedersen  
Afdelingsformand 3F Mølleåen  Michael Ovesen
Afdelingsformand 3F Odense Industri  Stig Møller 
Gruppeformand 3F Randers  Ellen Petersen
Afdelingsformand 3F Silkeborg   Jens Svenningsen  
Afdelingsformand 3F Skive-egnen   Gert Ringgaard  
Afdelingsformand 3F Storkøbenhavn  Jesper Holm 
Afdelingsformand 3F Vest  Kenneth Hove
Gruppeformand 3F Aalborg  Benny Vinther Jensen
   
Den Grønne Gruppe 
Gruppeformand  Peter Kaae Holm 
Afdelingsformand 3F Nordsjælland Øst   Hans Nissen  
Næstformand 3F Skive-egnen 
Tina Bak Hansen  
Afdelingsformand 3F Storebælt  Heidi Slesvig
Faglig medarbejder, 3F Vojens  Anette Kiel Petersen 
Afdelingsformand 3F Aalborg  Allan Busk
   
Den Offentlige Gruppe 
Gruppeformand  Lydia Frydendal Callesen
Næstformand  Lone Hoffmann 
Forhandlingssekretær  Hanne Gram 
Faglig sekretær 3F København  Caja Bruun
Afdelingsformand 3F Mariager Fjord  John Hansen 
Næstformand 3F Nordhøjfyn  Annette Nielsen Christiansen 
Afdelingsformand 3F Slagelse  Jane Møller
Faglig medarbejder 3F Sydfyn  Lene Bjergmann Jensen
Faglig sekretær 3F Vestegnen  Jan Nielsen 
Næstformand 3F Viborg
Hanne Andersen 
Gruppeformand 3F Aalborg  Claus Vestergaard Pedersen 
Afdelingsformand 3F Aarhus Rymarken  Lone Skov Hansen
   
Privat Service, Hotel og Restauration 
Gruppeformand  Tina Møller Madsen 
Forhandlingssekretær  John Frederiksen 
Næstformand 3F Esbjerg  Susanne Brinck 
Gruppeformand 3F Kolding  Mette S. Jensen 
Faglig medarbejder 3F Storebælt  Jacob Slesvig
Næstformand 3F Storkøbenhavn  Pernille Blakskjær
Faglig medarbejder 3F Sydsjælland  Sonja Segato 
Gruppeformand 3F Aalborg  Kurt Frederiksen 
Afdelingsformand 3F Aarhus-Rymarken  Randi Smitsdorf 
   
Transportgruppen 
Gruppeformand  Jan Villadsen 
Næstformand Flemming Overgaard
Forhandlingssekretær  Karsten Kristensen 
Afdelingsformand 3F Chaufførerne København  Jakob Andersen 
Næstformand 3F Esbjerg Transport  Allan Dakin 
Næstformand 3F Frederiksborg  Morten Christensen 
3F København  John Ekebjærg-Jakobsen 
Faglig medarbejder 3F Odense Transport  Jørgen Sørensen
Afdelingsformand 3F Randers  Ole Christensen 
Afdelingsformand 3F Sømændene  Søren Sørensen
Afdelingsformand 3F Thy-Mors Niels Jensen
Brancheformand 3F Aabenraa-Tønder  Jørgen Christensen 
Næstformand Transport 3F Aalborg  Ole Nors Nielsen 
Faglig medarbejder Transport, Logistik & Byg, Århus  Ole Thorup 
   
A-kassen   
Forretningsfører  Eva Obdrup 
Viceforretningsfører 
Hanne Skou Poulsen