OBS: Du er nu offline

Kongressens prisuddelinger

På kongressen uddeles tre priser

Basel Kamal mindepris

Mindeprisen er stiftet af afdøde 3F-medlem Basel Kamal, der testamenterede sin formue til en mindefond. Basel var fællestillidsrepræsentant på Rigshospitalet og medlem af 3F Lager, Post og Service (det nuværende 3F København). Basel deltog aktivt i integrationsdebatten og var medlem af netværket NIF (Netværk i Fagbevægelsen) fra 1997 og det daværende SiD’s Flygtninge- og Indvandreudvalg fra 1999.

Personer, afdelinger, organisationer, foreninger, selskaber mv. - der har gjort en særlig indsats for integration, inklusion og mangfoldighed i det danske samfund, og som har medvirket til at bygge bro, solidaritet og fællesskab på de enkelte arbejdspladser og afdelinger kan komme i betragtning til prisen.

Mindefondens bestyrelsen består af forbundssekretær Søren Heisel, afdelingsformand Bjarne Høpner, 3F København og advokat Peter Giersing.

Se vinderne af Basel Kamals mindepris her.

Jens Bjørst mindepris

Mindeprisen er stiftet til minde om afdøde advokat Jens Bjørst. Jens Bjørst førte som advokat en lang række erstatningssager for fagbevægelsens medlemmer, der var ramt af arbejdsskader. Han var en ildsjæl med et usædvanligt stort engagement. Han slog især sit navn fast efter at have ført flere asbestsager helt til Højesteret og tilmed vundet dem.

Prisen kan uddeles til en eller flere modtagere - personer, afdelinger, organisationer, foreninger, selskaber mv. – der gør eller har gjort en særlig indsats for at sikre lønmodtagernes retssikkerhed og/eller arbejdsmiljøet, herunder arbejdsskadeområdet.

Mindeprisens bestyrelse består af forbundsformand Per Christensen, direktør for Arbejdstilsynet Peter Vesterheden og advokat Peter Giersing.

Vinderen af Jens Bjørst mindepris gik til Elaine Larsen, som hun modtog for sit arbejde med afsløringer af social dumping og grov svindel i forbindelse med ’slikfuskersagen’. Læs mere om vinderen her.

Den alternative miljøpris

Miljøprisen er stiftet af overlæge og arbejdsmediciner Per Gregersen og det tidligere SiD. Fondens midler stammer fra en erstatning, som olieindustrien blev dømt til at betale Per Gregersen.

Prisen kan uddeles til en eller flere modtagere - personer, afdelinger, grupper, foreninger eller andre organisationer – der har gjort en særlig indsats for at forbedre arbejdsmiljøet, eller som har medvirket til at afdække arbejdsmiljøproblemer.

Miljøprisens bestyrelse består af gruppeformand Mads Andersen, overlæge og arbejdsmediciner Per Gregersen, arbejdsmiljøkonsulent Thyge Kristensen, 3F Esbjerg samt arbejdsmiljøkonsulent Palle Larsen, 3F’s arbejdsmiljøpolitiske afdeling

Vinderen af Den alternative miljøpris gik til Henrik Guldberg, som modtog prisen for at være gået forrest på sin arbejdsplads Fårup Sommerland. Læs mere om vinderen her.

Årets tillidsvalgte

Prisen til årets tillidsvalgte er stiftet for at sætte fokus på det store arbejde, som 3F’s tillidsvalgte udfører.

Prisen uddeles til én tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant fra hver region som har gjort en særlige indsats for medlemmerne i dagligdagen. Hver dag arbejder 3F’s tillidsvalgte hårdt for, at medlemmerne har ordentlige arbejdsforhold, og de gør et stort arbejde, så der bliver forhandlet nogle gode lokalaftaler.

Dommerkomitéen består af næstformand Jane Korczak og de valgte formænd for de faglige grupper i 3F.

Vinderne af årets tillidsvalgte gik til: Jan Thomsen (Region Hovedstaden), Karina Petersen (Region Sjælland), Stefan Fyhn Gregersen (Region Syddanmark), Dorrit Frederiksen (Region Midtjylland) samt Lars Gaardbo (Region Nordjylland).

Se vinderne af årets tillidsvalgte her: