OBS: Du er nu offline

Kongressens prisuddelinger

Jens Bjørst Mindepris

Mindeprisen er stiftet til minde om afdøde advokat Jens Bjørst. Prisen gives til personer, afdelinger, organisationer, foreninger, selskaber mv., der gør eller har gjort en særlig indsats for at sikre lønmodtagernes retssikkerhed og/eller arbejdsmiljøet, herunder arbejdsskadeområdet. 

Basel Kamals Mindepris

Mindeprisen er stiftet af afdøde 3F-medlem Basel Kamal, der testamenterede sin formue til en mindefond. Prisen gives til personer, afdelinger, organisationer, foreninger, selskaber mv., der har gjort en særlig indsats for integration, inklusion og mangfoldighed i det danske samfund, og som har medvirket til at bygge bro, solidaritet og fællesskab på de enkelte arbejdspladser og afdelinger. 

Den Alternative Miljøpris

Miljøprisen er stiftet af overlæge og arbejdsmediciner Per Gregersen og det tidligere SiD. Fondens midler stammer fra en erstatning, som olieindustrien blev dømt til at betale Per Gregersen. Prisen gives til personer, afdelinger, grupper, foreninger eller andre organisationer, der har gjort en særlig indsats for at forbedre arbejdsmiljøet, eller som har medvirket til at afdække arbejdsmiljøproblemer. 

Årets tillidsvalgte 

Prisen til årets tillidsvalgte er stiftet for at sætte fokus på det store arbejde, som 3F’s tillidsvalgte udfører.

Prisen uddeles til én tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant fra hver region som har gjort en særlige indsats for medlemmerne i dagligdagen. Hver dag arbejder 3F’s tillidsvalgte hårdt for, at medlemmerne har ordentlige arbejdsforhold, og de gør et stort arbejde, så der bliver forhandlet nogle gode lokalaftaler. 

Dommerkomitéen består af forbundsformand Henning Josefsen Overgaard og de valgte formænd for de faglige grupper i 3F.