OBS: Du er nu offline

A-kassens delegeretmøde

Her sættes kursen for de næste tre år Torsdag d. 29. september – i forlængelse af 3F’s forbundskongres – holder a-kassen delegeretmøde. Delegeretmødet er a-kassens øverste myndighed.

Hvad skal a-kassen sigte efter og arbejde med de kommende tre år? Skal der laves noget om i a-kassens vedtægt? Og hvem skal overhovedet bestemme? 

Det bliver nogle af de emner, som de 638 delegerede (med stemmeret) på 3F’s a-kasses delegeretmøde torsdag den 29. september skal diskutere og stemme om. 

Delegeretmødet er a-kassens øverste myndighed, og ligger i forlængelse af 3F’s faglige kongres. Det vil sige, at det er delegeretmødet, som træffer de store og vigtige beslutninger for a-kassens arbejde og rammer.

Sådan foregår det

Det bliver en dag med masser af ord fra talerstolen og øre på stilke i salen i Aalborg Kongrescenter. Forretningsfører Eva Obdrup vil aflægge en mundtlig beretning om a-kassens arbejde. Eva Obdrup kommer ind på forhold, som har haft betydning for medlemmerne de seneste tre år, og sidst, men ikke mindst, kommer hun ind på, hvad a-kassen skal have fokus på fremadrettet.

Derefter kan de delegerede diskutere beretningen, og der stemmes om den.

Bagefter er der behandling af arbejdsgrundlag, vedtægt og øvrige forslag.

Hvem er de delegerede?

De delegerede er valgte og a-kasseledere fra 3F’s lokale afdelinger, plus tillidsrepræsentanter og andre tillidsvalgte fra arbejdspladser landet over.

En lille udskiftning af delegerede bliver der dog, idet 3FA er a-kasse for Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF). Derfor kommer der nogle delegerede fra HKKF, som ikke har deltaget i 3F’s faglige kongres.