OBS: Du er nu offline

Torsdag den 30. september

Dagens program (Tiderne er vejledende og kan blive ændret)

Vend telefonen for bedre visning

Torsdag 29. september

Tiderne er vejledende og kan blive ændret

Kl. 09.00
Morgensamling 
Kl. 09.30 Kongressen genoptages
Behandling af indstillinger til personvalg fra gruppekonferencen
Kl. 10.00  Kongressen afsluttes 
Kl. 10.15
Pause
Kl. 11.00
Delegeretmødet åbner
Konstituering af delegeretmødet
Kl. 11.30  Forretningsførerens beretning
Debat om forretningsførerens beretning
Kl. 12.40 Frokost og HB-møde for den nyvalgte hovedbestyrelse
Kl. 13.40
Delegeretmødet genoptages
Kl. 14.20  Prisoverrækkelse - 3FA-prisen
Kl. 14.35  Delegeretmødet genoptages
Behandling af forslag
Kl. 14.55  Valg til tillidsposter
Hovedbestyrelsen
Kritiske revisorer/bilagskontrollanter, suppleanter og statsautoriseret revisor
Kl. 15.35 Delegeretmødet afsluttes