OBS: Du er nu offline

Privat Service, Hotel og Restauration  Vi skal styrke fag og overenskomster

I den kommende kongresperiode vil Privat Service, Hotel og Restauration skaffe flere medlemmer blandt rengøringspersonalet på hospitalerne og i restaurationsbranchen.
- Indsatsen bliver sat i værk der, hvor der er særligt behov, lød det fra gruppeformand Tina Møller Madsen. (Foto: Michael Bo Rasmussen)
- Indsatsen bliver sat i værk der, hvor der er særligt behov, lød det fra gruppeformand Tina Møller Madsen. (Foto: Michael Bo Rasmussen)
Af 
 

Privat Service, Hotel og Restaurationsgruppen i 3F sætter massivt ind for at styrke 3F's trængte brancher, fag og overenskomster.

Som et led i det fælles organiseringsarbejde, som 3F's kongres har vedtaget, bliver første skridt en indsats blandt rengøringspersonalet på de danske hospitaler. Og arbejdet er allerede gået i gang, fastslog formand Tina Møller Madsen i sin mundtlige beretning på gruppekonferencen under kongressen i Aalborg.

- Indsatsen bliver sat i værk der, hvor der er særligt behov for en energiindsprøjtning. Rengøringsområdet er et af de områder, der er presset. Medarbejderne risikerer nedslidning i en alt for tidlig alder. 3F har mellem 45.000 og 50.000 mulige medlemmer inden for rengøring, sagde Tina Møller Madsen.

Godt i gang

Ti såkaldte organisatorer begyndte 1. august, og målet i første omgang er at kontakte ansatte, som arbejder på 3F's overenskomster på otte hospitaler i fem regioner.

Det gælder både medarbejdere på private og offentlige 3F-overenskomster og foregår i tæt samarbejde mellem grupper, forbund og afdelinger. Og arbejdet er effektivt.

- I første omgang har organisatorerne kontaktet medarbejderne på Rigshospitalet og Frederiksberg Hospital. Og de har virkelig haft gang i den, sagde Tina Møller Madsen.

Derudover bliver der også iværksat en plan for organisering inden for hotel- og restaurationsområdet.

I den kommende kongresperiode bliver der samtidig sat fokus på oprettelse af arbejdspladsklubber og landsbrancheklubber. Der skal arbejdes for at lave flere overenskomster, og der skal ske en opkvalificering og vidensdeling af tillidsvalgte og afdelingsansvarlige.

Artiklen er ændret 16.09.2016