OBS: Du er nu offline

PSHR-gruppen:  Unge skal kende deres rettigheder

Indsatsen i PSHR-gruppen skal fremover målrettes unge, så de kender deres rettigheder på et usikkert arbejdsmarked, sagde Tina Møller Madsen på gruppekonferencen for Privat Service, Hotel og Restauration.

De unge er blevet meget bevidste om klima og miljø, men de skal også gøres bevidste om arbejdsmarkedet, sagde Tina Møller Madsen fra talerstolen.  (
	Foto: Joachim Rode)
De unge er blevet meget bevidste om klima og miljø, men de skal også gøres bevidste om arbejdsmarkedet, sagde Tina Møller Madsen fra talerstolen. ( Foto: Joachim Rode)
Af 
 

Du kan arbejde, når du vil, så længe du vil og sådan, som du vil.

Det lyder attraktivt for mange unge, men væksten af nul-timers kontrakter og atypiske ansættelser dækker over arbejde, hvor bossen ikke forpligter sig over for moderne daglejere, mener den genvalgte formand for Privat Service, Hotel og Restauration, Tina Møller Madsen.

Derfor er kendskabet til rettigheder og værdien af organisering blandt unge en af de ting, hun og PSHR-gruppen vil fokusere på i næste kongresperiode.

Det fortalte hun under beretningen til PSHR-konference til 3F’s femte ordinære kongres i Aalborg. 83 delegerede repræsenterede medarbejdere inden for privat service, rengøring, hotel- og restauration fra hele landet. 

- I dag ser vi, at de unge er meget bevidste om klimaet og miljøet. Vi skal have gjort de unge bevidste om, at det også betyder rigtig meget at være bevidst om forholdene på arbejdsmarkedet, sagde Tina Møller Madsen.

- De skal vide, hvor vigtigt det er at kæmpe kampe på arbejdsmarkedet og i arbejdslivet - og der er kun os til at lære dem om det.

Hun fremhævede, at gruppen er lykkedes med at indgå overenskomster med en række fastfoodvirksomheder, der ofte er de unges første møde med arbejdsmarkedet. Det seneste eksempel er Burger King, mens gruppen har forsøgt at imødekomme udfordringer med det såkaldte platformsarbejde med prøveoverenskomsten med rengøringsplatformen HILFR.

22 kokkeelever uden tillidsrepræsentant

Når unge ikke melder sig ind i 3F, betyder det at rekrutteringsgrundlaget for at vælge fremtidens tillidsmænd og faglige sekretærer falder. Den bekymring har gruppebestyrelsen flere gange drøftet. Kurt Frederiksen fra 3F Aalborg genkendte det billede fra et skolebesøg blandt gastronom-elever for nylig:

- Der var 22 kokkeelever, og ikke én havde en tillidsrepræsentant på deres læreplads, sagde han.

I 3F Guldborgsund er faglig sekretær Lena Blak Eriksen en af de yngre kræfter, som formanden efterlyser flere af. Hun er netop blevet hvervet gennem en af de fem landsbrancheklubber, der skal opdyrke medlemmerne i de enkelte brancher. I sommer kørte hun den største Jobpatrulje, hvor forholdene for unge i restaurantionsbranchen blev undersøgt. Et initiativ, der blev rost af formanden. Men flere vidste ikke, hvad en fagforening er.

- Jeg er selv en af dem, der har været udnyttet groft i restaurationsbranchen, da jeg var purung, sagde Lena Bak Eriksen og tilbød sin hjælp til organisering blandt de unge.

- At få de unge ind i fagforening kan gøres på mange måder. Jeg vandt en sag på McDonald’s i Nykøbing, og nu skal de unge bare sige “jeg ringer efter Lena”, så hokus pokus kommer der styr på sagerne dernede.

I Skagen taler de engelsk

I alt 65.000 arbejder på overenskomstdækkede arbejdspladser i PSHR-brancherne ifølge pensionsindbetalinger fra Pension Danmark. Med 26.000 3F-medlemmer i PSHR-gruppen er det med formandens ord “bare med at komme i gang” med at få overtalt kolleger til melde sig ind i 3F.

Af samme grund var der også fokus på at skaffe flere medlemmer blandt udlændinge.

- Jeg kan ende med at blive den sidste dansker i rengøring, annoncerede Søren Møller, tillidsmand i servicevirksomheden COOR, fra talerstolen og tilføjede, at hans udenlandske kolleger ikke kender deres rettigheder eller ved, hvor de kommer fra. Udfordringen i organiseringsarbejdet er også at skaffe dygtige tolke.

- Men én ting er at organisere udlændingene, en anden ting er at servicere dem, påpegede Finn Jenne fra Frederikshavn.

- På en arbejdsdag i Skagen kan vi tale engelsk 60-70 procent af tiden, og det er altså ikke altid, det går lige godt.

Et nyt 3F-kontingent for studerende?

Samtidig arbejder 80.000 studerende i hotel- og restaurationsbranchen. Studerende, der bijobber, mens de er ved at færdiguddanne sig til en anden branche, og som derfor ikke tager kampen på 3F’ernes vegne.

- Hvordan vi skal gribe det an, kan vi ikke svare på i dag, men det må vi simpelthen arbejde med i den kommende periode, sagde Tina Møller Madsen og foreslog at se på et særligt 3F-kontingent for studerende.

Hun blev genvalgt uden modkandidat, ligesom næstformand John Frederiksen og samtlige faglige sekretærer i PSHR-gruppen. Gruppebestyrelsen blev også genvalgt, dog trådte faglig sekretær Evy Schmidt fra 3F København ind, efter at Sonja Randrup fra 3F Vestfyn havde valgt at træde ud.