OBS: Du er nu offline

Mindepris:  Mikrobiolog modtager en kvart million til asbest-projekt

Jens Bjørst Mindepris går til mikrobiolog Per Malmros og hans kolleger fra Arbejdsmedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital, der er i gang med at undersøge og kvalitetssikre historiske, danske asbest-målinger.

Mikrobiolog Per Malmros fik overrakt Jens Bjørst Mindepris af 3F-formand Per Christensen, der selv har oplevet mange tidligere kolleger blive syge eller dø på grund af asbest. (
	Niels Aage Skovbo)
Mikrobiolog Per Malmros fik overrakt Jens Bjørst Mindepris af 3F-formand Per Christensen, der selv har oplevet mange tidligere kolleger blive syge eller dø på grund af asbest. ( Niels Aage Skovbo)
Af 
 

Mikrobiolog Per Malmros har fået adgang til data fra 50-60 danske målinger af asbest, der i mange år har været opbevaret på Det Nationale Forskningsinstitut for Arbejdsmiljø.

Målingerne er foretaget af forskere fra omkring 1980’erne og frem, og sammen med sine kolleger fra Arbejdsmedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital er Per Malmros i gang med at gennemgå og kvalitetssikre de historiske målinger. Et arbejde, som tirsdag blev belønnet med mindeprisen for advokat Jens Bjørst på 268.000 kroner på 3F’s kongres i Aalborg.

- Jeg er glad for, at vi får lov til at lave denne forskning. Og jeg er glad for, at der er kommet fokus på de gamle målinger, siger Per Malmros.

Detektivarbejde

Ved at sammenholde data fra de gamle målinger med oplysninger fra Rigsarkivet vil Per Malmros og hans kolleger dels kunne se, om de personer, som har arbejdet dér, hvor målingerne er blevet foretaget, har fået asbest-relaterede sygdomme.

Samtidig vil det forskningsmæssige detektivarbejde kunne sandsynliggøre, om andre personer, der for eksempel har fået asbestose, er blevet syge, fordi de har været udsat for lignende påvirkninger i deres arbejde.

- Det vil kunne få betydning i arbejdsskadesager, siger Per Malmros, der også er forfatter til bogen “Viden der virker?”.

Per Malmros og hans kolleger ved endnu ikke, hvor og præcis hvorfor de gamle målinger er blevet foretaget.

- Men de er ikke blevet foretaget uden grund, siger han.

Flere tal strømmer ind

Per Malmros mener, at der er god grund til at passe på de gamle målinger og glæder sig over, at der allerede er begyndt at strømme tal ind fra andre danske forskere, så der er endnu mere data at sammenligne med.

- Det her handler om, hvad vi ved om belastningen, der har ført til en sygdom, og om påvirkningen af asbest, siger Per Malmros.

- Og det sjældent, at man har data, der viser en direkte sammenhæng mellem den påvirkning af asbestfibre i luften, som en person har været udsat for, og asbestose eller en anden asbest-relateret sygdom, siger han.