OBS: Du er nu offline

Organisering  Grøn Gruppe investerer millionbeløb for at få flere 3F'ere

Al disponibel tid og arbejdskraft i de kommende tre år skal bruges på at skaffe nye medlemmer til 3F på det grønne område. Sådan lyder det fra Den Grønne Gruppe, der får opbakning til et trebenet projekt fra lokale 3F-afdlinger.
- Det har ikke altid været sjovt at følge udviklingen. Vi skal have udviklingen vendt. Vi er nødt til at handle nu. Al disponibel tid og arbejdskraft skal bruges på indsatsen, sagde Vagn Henriksen. (Foto: Søren Zeuth)
- Det har ikke altid været sjovt at følge udviklingen. Vi skal have udviklingen vendt. Vi er nødt til at handle nu. Al disponibel tid og arbejdskraft skal bruges på indsatsen, sagde Vagn Henriksen. (Foto: Søren Zeuth)
Af 
 

Flere medlemmer. Det er det klare hovedmål for Den Grønne Gruppe i de kommende tre år. Målet skal nås ved, at gruppen investerer i alt 2,5 million kroner og handler aktivt på tre udvalgte områder. Og arbejdet begynder umiddelbart efter kongressen.

Det fortalte den nyvalgte formand for Den Grønne Gruppe, Vagn Henriksen, på gruppens konference på 3F's kongres i Aalborg. Her oplyste han også, at gruppens medlemstal næsten konstant er faldet siden 3F's opståen i 2005. 

- Det har ikke altid været sjovt at følge udviklingen. Vi skal have udviklingen vendt. Vi er nødt til at handle nu. Al disponibel tid og arbejdskraft skal bruges på indsatsen, sagde Vagn Henriksen.

Han har fungeret som gruppeformand siden slutningen af oktober 2015, hvor han afløste Arne Grevsen, som blev ordførende næstformand i LO.    

Har mistet 11 procent af medlemmerne på tre år

I den seneste treårige kongresperiode har Den Grønne Gruppe mistet 1.646 medlemmer. Det betyder, at gruppen nu har 12.880 medlemmer. De arbejder blandt andet på landbrug, gartnerier og mejerier.

I første omgang vil Den Grønne Gruppes bestyrelse sætte ind på mejeri- og det agroindustrielle område, fordi der netop her er et forholdsvist stort potentiale for at skaffe nye medlemmer.

- Det er områder, hvor vi har mange gode tillidsfolk, og hvor vi har en relativ nem adgang til arbejdspladserne. Disse gode folk skal have en ekstra hånd og nogle værktøjer til at organisere medlemmer, sagde Vagn Henriksen.

Den Grønne Gruppes bestyrelse har valgt at afsætte i alt 1,2 millioner kroner til denne indsats.

Hjælp og uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter

Derudover bliver der nu afsat en million kroner til at hjælpe og uddanne 3F's arbejdsmiljørepræsentanter på det grønne område.

- Man skal ikke undervurdere arbejdsmiljørepræsentanterne i en indsats for organisering. På mange arbejdspladser uden tillidsrepræsentant er arbejdsmiljørepræsentanten den centrale ambassadør for 3F. Vores arbejdsmiljørepræsentanter skal respekteres og hjælpes helt på lige fod med vores tillidsrepræsentanter, sagde Vagn Henriksen på gruppens konference.

Endelig vil Den Grønne Gruppes bestyrelse styrke 3F's indsats over for unge mennesker på erhvervsskoler og landbrugsskoler. En økonomisk støtte på 300.000 kroner er øremærket denne del af projektet.  

- De unge mennesker er fødekæden til organisationen. Det er et af de allervigtigste områder. Derfor skal Den Grønne Gruppe give den ekstra gas, sagde Vagn Henriksen og understregede, at gruppens bestyrelse har brug for hjælp med projektet fra landets lokale 3F-afdelinger.    

Lokale 3F-afdelinger vil støtte op

De delegerede bakkede op om det trebenede projekt med at hverve flere medlemmer på det grønne område.  

- Det er sindssygt positivt, at gruppen kan finde økonomi til yderligere organiseringstiltag. Men det er også vigtigt med sprog på grund af mange udlændinge på arbejdspladserne. Dér kunne man også have sat ind, sagde formanden for 3F Odense GOPS, Charlotte Vincentz Petersen, og oplyste at afdelingen netop har ansat en ukrainer, som kan tale fem forskellige sprog.  

Langt hovedparten af de 2,5 millioner kroner til den treårige indsats vil komme fra arbejdsgivernes bidrag i forbindelse med indgåelse af overenskomster.

Der var fra talerstolen på kongressen også opbakning til projektet fra flere andre 3F-afdelinger.

- Vi er klar i afdelingen. Vi er klar over, at der er en opgave, der skal løses. Vi skal være noget skarpere i forhold til organisering. Og vi skal prioritere opgaverne. Det er vigtigt at overenskomstdække så mange virksomheder som muligt, sagde Bent Madsen, formand for 3F Bjerringbro & Omegn.

- Jeg tror på en spirende fremtid for Den Grønne Gruppe. Der er mange ting at tage fat på. Det kræver mod at skulle tænke nyt. Det kræver tålmodighed at høste resultaterne heraf. Men jeg er sikker på, at vi kan gøre det sammen, sagde Pia Cecilie Nørregaard, der er faglig sekretær hos 3F Aarhus Rymarken.