OBS: Du er nu offline

Alle afdelingsformænd sikres taleret i 3F's hovedbestyrelse

Af 
 

De knap 20 lokale afdelingsformænd i 3F, der ikke er blevet valgt til hovedbestyrelsen, sikres mulighed for at deltage og tale på møderne.

3F’s kongres har mandag vedtaget et forslag om, at hovedbestyrelsen suppleres med de formænd, der ikke har opnået et valg via en indstilling fra gruppekonferencerne. De pågældende formænd får taleret i hovedbestyrelsen, men ingen stemmeret.

Beslutningen skal være med til at sikre, at samtlige formænd informeres om beslutningerne i hovedbestyrelsen, samt at sikre, at de også får et større ejerskab end i dag. Vedtagelsen af forslaget kommer i forlængelse af, at der i de seneste kongresperioder har været formænd for 3F-afdelinger, der ikke har haft en repræsentation i hovedbestyrelsen, men har kunnet været med som observatører med taleret, men uden stemmeret.