OBS: Du er nu offline

Torsdag den 15. september 2016

Dagens program (Tiderne er vejledende og kan blive ændret)

Torsdag 15. september

Tiderne er vejledende og kan blive ændret

Kl. 09:00
Morgensamling
Kl. 09:10  Behandling af indstillinger til personvalg fra gruppekonferencerne 
Kongressen afsluttes
Kl. 09:40
Pause
Kl. 10:00
Delegeretmødet åbner
Konstituering af delegeretmødet
Kl. 10:45  Forretningsførerens beretning
Debat om forretningsførerens beretning
Kl. 12:30  Frokost og HB møde for den nyvalgte hovedbestyrelse
Kl. 13:30
Hovedkassereren forelægger regnskab
Debat om regnskabet
Kl. 14:15
Forretningsførerens replicering til beretningen
Kl. 14:35 Pause
Kl. 14:50  Prisoverrækkelse - 3FA-prisen 
Kl. 15:05
Behandling af forslag
Kl. 15:45  Valg til tillidsposter
Hovedbestyrelsen
Kritiske revisorer/bilagskontrollanter, suppleanter og statsautoriseret revisor 
Kl. 16:00
Delegeretmødet afsluttes