OBS: Du er nu offline

A-kassens delegeretmøde:  Slut med absurde regler og bureaukrati

- Vi skal ikke finde os i meningsløst bureaukrati, lød det fra a-kassens delegeretmøde i Aalborg torsdag.

Eva Obdrup, forretningsfører 3FA:
- Ligesom systemet tydeligvis tror på arbejdsgiverne, skal tilliden også tilbage til vores medlemmer, sagde hun på delegeretmødet torsdag. Der var 646 stemmeberettigede delegerede. (
	Foto: Joachim Rode)
Eva Obdrup, forretningsfører 3FA: - Ligesom systemet tydeligvis tror på arbejdsgiverne, skal tilliden også tilbage til vores medlemmer, sagde hun på delegeretmødet torsdag. Der var 646 stemmeberettigede delegerede. ( Foto: Joachim Rode)
Af 
 

Er det rimeligt, at ledige skal bruge dagpengekortet som lottokupon og håbe på, at de får nogen arbejdstimer i slutningen af hver måned?

Eller at nogen er kommet i klemme, fordi deres arbejdsgiver har indberettet deres løn forkert, eller på grund af det opholdskrav, som blev indført fra årsskiftet?

De groteske eksempler på, hvordan dagpengesystemet har udviklet sig de senere år, blev rullet ud fra talerstolen, da forretningsfører i 3F’s a-kasse, Eva Obdrup, torsdag aflagde sin beretning på a-kassens delegeretmøde i Aalborg.

- Det er vores ledige, det går ud over. Man har gjort, hvad man skal, men alligevel kan man risikere at blive ramt af en uhørt lav sats eller at miste sin ret til at få dagpenge. Konsekvensen er jo, at man mister tilliden til systemet, sagde Eva Obdrup.

Tilliden skal tilbage

Hun slog fast, at a-kassens medlemmer skal kunne regne med, at reglerne er til at gennemskue, at de er lige for alle, og at der er en vis retfærdighed.

- Dybest set er det et spørgsmål om retssikkerhed. Vi skal ikke finde os i absurde regler og meningsløst bureaukrati. Ligesom systemet tydeligvis tror på arbejdsgiverne, skal tilliden også tilbage til vores medlemmer, sagde hun:

- Og lad så de ledige bruge tid på at søge arbejde!

Søren Becher, a-kasseleder i 3F København er enig.

- Vi har stået i et kontrolpres i mange år, som har skabt stor mistillid. Vi har blandt andet haft medlemmer, der risikerede en dom, alene fordi deres arbejdsgivere valgte at svindle over for Skat. I dag er det ikke nok at bruge en lønseddel som dokumentation for indkomst. Det er et hul, som skal lukkes. Der er brug for en ny retning i dagpengesystemet med mindre kontrol og mere tillid, sagde han.

Rimelige satser og krav

Kravet om rimelighed gælder også dagpengesatserne. Siden delegeretmødet for tre år siden, har forbund og a-kasse i fællesskab kæmpet for at få stoppet udhulingen af dagpengene. Hvert år bliver dagpengene nemlig lidt mindre værd sammenlignet med lønudviklingen.
På forbundets kongres tidligere på ugen slog forbundsformand Per Christensen fast, at en genopretning af dagpengene er et af 3F’s vigtigste mål.

Flere kritiserede på delegeretmødet, at a-kassesystemet de senere år er blevet forurenet af krav om, blandt andet hvor man bor, eller om man har børn.

Jens Arne Hansen, a-kasseleder 3F Østfyn:

- Vi skal have en ordentlig a-kasseforsikring, vi vil have tilliden tilbage til medlemmerne, sagde han.

Dennis Birger Hejl, a-kasseleder 3F Bygge, Jord og Miljø, København:

- Udlændingepolitik hører ikke hjemme i dagpengesystemet. Man har lavet kontrol for kontrollens egen skyld. Det er en syg kultur. Vi vil have mindre kontrol og mere tillid, sagde han.

Vejledning er fremtiden

Hvert år udbetaler a-kassen milliarder i dagpenge og efterløn. Det vil fortsat være en hovedopgave for a-kassen. Men der skal også tænkes nyt, fastslog Eva Obdrup.

Lige nu gennemfører a-kassen et forsøg, hvor 16 frivillige, lokale afdelinger lader hovedkontoret stå for administration af efterlønsordningen. Forsøget er endnu ikke slut og skal senere evalueres.

- Vi skal hele tiden se på, om der er ting, vi kan gøre bedre, smartere og måske også billigere, sagde Eva Obdrup.

Det vil samtidig give mere tid i afdelinger til de opgaver, som Eva Obdrup mener vil komme til at fylde mere i fremtiden: Nemlig afklaring og vejledning af de ledige.

- Her kan vi noget helt specielt, som ingen andre kan. Her ligger fremtiden, sagde hun med henvisning til det tætte samarbejde mellem a-kasse og faglig afdeling, og til 3F’s store lokale netværk af afdelinger.

3F Slagelse er en af de afdelinger, der har været med i efterlønsforsøget. Mogens Justesen, a-kasseleder:

- Vores medlemmer har taget det til sig. De synes ikke, det er mærkeligt, at de skal vejledes af nogen fra København, sagde han.