OBS: Du er nu offline

Torsdag den 26. september

Dagens program (Tiderne er vejledende og kan blive ændret)

Vend telefonen for bedre visning

Torsdag 26. september

Tiderne er vejledende og kan blive ændret

Kl. 09.00
Morgensamling 
Kl. 09.30 Kongressen genoptages
Behandling af indstillinger til personvalg fra gruppekonferencen
Kongressen afsluttes
Kl. 10.10
Pause
Kl. 10.45
Delegeretmødet åbner
Konstituering af delegeretmødet
Forretningsførerens beretning
Debat om forretningsførerens beretning
Kl. 12.30 Frokost og HB-møde for den nyvalgte hovedbestyrelse
Hovedkassereren forelægger regnskab
Debat om regnskabet
Forretningsførerens replicering til beretningen
Prisoverrækkelse - 3FA-prisen
Behandling af forslag
Valg til tillidsposter
Hovedbestyrelsen
Kritiske revisorer/bilagskontrollanter, suppleanter og statsautoriseret revisor
Kl. 16.00
Delegeretmødet afsluttes