OBS: Du er nu offline

Valg til delegeretmødet

Vend telefonen for bedre visning

Valg til delegeretmødet 

Det er også delegeretmødet, der afgør, hvem der skal lede a-kassen. Der skal vælges en forretningsfører, viceforretningsfører og fire a-kassesekretærer, som til dagligt arbejder i og leder a-kassen. Alle genopstiller, men a-kassesekretær Johnny Eslykke fratræder på grund af alder i den kommende delegeretmødeperiode. Derfor skal hans efterfølger også opstilles og vælges. Er der flere kandidater, bliver der kampvalg.

Desuden skal 3F’s ledelse, der forinden er blevet valgt på forbundets kongres, også vælges som ledelse for a-kassen. Det vil sige formand, næstformand, forbundssekretærer og gruppeformænd. Per Christensen, 3F’s forbundsformand, er nemlig også formand for a-kassen.

A-kassens forretningsfører Eva Obdrup og viceforretningsfører Hanne Skou Poulsen er i øvrigt begge medlem af 3F’s daglige ledelse.

Forretningsfører for 3FA  Eva Obdrup 
Viceforretningsfører for 3FA Hanne Skou Poulsen 
A-kassesekretær (til 31. marts 2020) Johnny Eslykke  
A-kassesekretær (fra 1. april 2020)  Jette Hvarre
A-kassesekretær  Lene Lolk 
A-kassesekretær  Thomas Bentsen 
A-kassesekretær  Otto Nielsen