OBS: Du er nu offline

Valg på kongressen

Kongressen vælger 3F`s daglige ledelse og hovedbestyrelse

Reglerne for valgene står i 3F`s love.

Valg til forbundsledelsen:

Forbundsformand  Per Christensen 
Næstformand  Tina Christensen 
Forbundssekretær  Søren Heisel 
Forbundssekretær  Henning Overgaard 
Hovedkasserer  Ulla Sørensen 
   
Andre generelle valg 
Formand for lønudvalget  Søren Elsberg, 3F Aalborg 
Bilagskontrollant 1  Gitte Slot, 3F Holstebro 
Bilagskontrollant 2 Keld Pedersen, 3F Midt & Østsjælland 
Bilagskontrolsuppleant 1  Henriette Madsen, 3F Vestegnen 
Bilagskontrolsuppleant 2  Susanne Willemoes, 3F Høje Taastrup 
   
Delegeretmødet 
Forretningsfører for 3FA  Eva Obdrup 
Viceforretningsfører for 3FA (fra september 2016 - november 2017) Gitte Hess 
Viceforretningsfører for 3FA (fra 1. december 2017)  Hanne Skou Poulsen 
A-kassesekretær  Johnny Eslykke 
A-kassesekretær  Lene Lolk 
A-kassesekretær (fra 1. januar 2019) Thomas Bentsen 
A-kassesekretær (fra september 2016 - december 2018)  Torben Fischer 
A-kassesekretær  Otto Nielsen 
   
HB-medlemmer: 
Forbundsledelsen  
Forbundsformand  Per Christensen 
Næstformand  Tina Christensen 
Forbundssekretær  Søren Heisel 
Forbundssekretær  Henning Overgaard 
Hovedkasserer  Ulla Sørensen 
Forretningsfører 3FA  Eva Opdrup 
   
Byggegruppen 
Gruppeformand  Kim Lind Larsen 
Forhandlingssekretær  Palle Bisgaard 
Forhandlingssekretær  Ivan Bak 
Afdelingsformand 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening  Claus Westergreen 
Afdelingsformand 3F Bygningsarbejdernes Fagforening  Søren Folkersen 
Faglig sekretær 3F Djursland  Kim Ryom 
Gruppeformand 3F Fredericia  Jan Holm Nielsen 
Afdelingsformand 3F Frederiksborg  Tue Tortzen 
Afdelingsformand 3F Holstebro  Flemming T. Sørensen 
Afdelingsformand 3F Skagerak  Frank J. Tronborg 
Næstformand 3F Slagelse  Kurt Rasmussen 
Faglig sekretær 3F Transport, Logistik og Byg  Carsten F. Rasmussen 
Afdelingsformand 3F Varde-Billund  Villy Nielsen 
Faglig sekretær 3F Vestegnen  Thomas Overgaard 
Næstformand 3F Midt & Østsjælland  Tor Mathiasen 
Gruppeformand 3F Aalborg  Reidar Kogstad 
   
Industrigruppen   
Gruppeformand  Mads Andersen 
Forhandlingssekretær  Peter Andersen 
Forhandlingssekretær  Hans Daugaard 
Forhandlingssekretær  Pia Maul Andersen 
Forhandlingssekretær  Connie Sørensen 
Afdelingsformand 3F Esbjerg 

John M. Schmidt  
Faglig sekretær 3F Fredericia   Jan Gregersen 
Afdelingsformand 3F Frederiksværk-Frederikssund  Aino Reffs 
Afdelingsformand 3F Horsens og Omegn   Hans A. Sørensen  
Afdelingsformand 3F-Industri-Vestegnen  Jim Staal  
Afdelingsformand 3F Kalundborg  Flemming Lassen 
Afdelingsformand 3F Kastrup og Omegn  Henrik Bay-Clausen 
Afdelingsformand 3F Midtfjord   Lene Haugbølle  
Afdelingsformand 3F Midtjylland   Henning V. Pedersen  
Afdelingsformand 3F Odense Industri  Stig Møller 
Afdelingsformand 3F Ringkøbing-Skjern  Linda Agerbo Nielsen 
Afdelingsformand 3F Silkeborg   Jens Svenningsen  
Afdelingsformand 3F Skive-egnen   Gert Ringgaard  
Afdelingsformand 3F Storkøbenhavn  Jesper Holm 
Afdelingsformand 3F Vestfyn 

Gert Bruus Pedersen 

Afdelingsformand 3F Viborg 

Stanley Bach Mortensen 

Afdelingsformand 3F Aabenraa   Kim Brandt  
Gruppeformand 3F Aarhus-Rymarken  Jesper Frid Damgaard 
Afdelingsformand 3F Aalborg  Søren Elsberg 
   
Den Grønne Gruppe 
Gruppeformand  Vagn Henriksen 
Forhandlingssekretær  Peter Kaae Holm 
Afdelingsformand 3F Nordsjælland Øst   Hans Nissen  
Næstformand 3F Vojens   Peter Møller Sjøgren  
Afdelingsformand 3F Midt & Østsjælland  Per Thomsen 
Næstformand 3F Skive-egnen  Tina Bak Hansen 
Næstformand 3F Aalborg  Allan Busk 
   
Den Offentlige Gruppe 
Gruppeformand  Ellen Lykkegaard 
Forhandlingssekretær  David Gibson 
Forhandlingssekretær  Hanne Gram 
Afdelingsformand 3F Djursland Lydia Callesen 
Afdelingsformand 3F Mariager Fjord  John Hansen 
Næstformand 3F Nordhøjfyn  Annette Nielsen Christiansen 
Næstformand 3F Sydsjælland  Marianne Andersen 
Faglig sekretær 3F Vestegnen  Jan Nielsen 
Næstformand 3F Viborg

Hanne Andersen 
Faglig medarbejder 3F Vojens  Hans Mathias Gehlert 
Gruppeformand 3F Aalborg  Claus Vestergaard Pedersen 
   
Privat Service, Hotel og Restauration 
Gruppeformand  Tina Møller Madsen 
Forhandlingssekretær  John Frederiksen 
Næstformand 3F Esbjerg  Susanne Brinck 
Faglig sekretær 3F Kolding  Mette S. Jensen 
Faglig medarbejder 3F Sydsjælland  Sonja Segato 
Faglig medarbejder 3F Storebælt  Jacob Slesvig 
Næstformand 3F Storkøbenhavn  Pernille Blakskjær 
Gruppeformand 3F Aalborg  Kurt Frederiksen 
Afdelingsformand 3F Aarhus-Rymarken  Randi Smitsdorf 
   
Transportgruppen 
Gruppeformand  Jan Villadsen 
Næstformand Jørgen Aarestrup 
Forhandlingssekretær  Karsten Kristensen 
Afdelingsformand 3F Chaufførerne København  Jakob Andersen 
Næstformand 3F Esbjerg Transport  Allan Dakin 
Næstformand 3F Frederiksborg  Morten Christensen 
Afdelingsformand 3F København  Bjarne Høpner 
Afdelingsformand 3F Odense Transport  Jens Mathiesen 
Afdelingsformand 3F Randers  Ole Christensen 
Afdelingsformand 3F Transport, Logistik & Byg  Peter Bæk 
Afdelingsformand 3F Sømændene  Søren Sørensen 
Afdelingsformand 3F Thy-Mors  Niels Jensen 
Brancheformand 3F Aabenraa-Tønder  Jørgen Christensen 
Næstformand Transport 3F Aalborg  Ole Nors Nielsen 
   
A-kassen   
Forretningsfører  Eva Obdrup 
Viceforretningsfører (fra september 2016 - november 2017)  Gitte Hess 
Viceforretningsfører (fra 1. december 2017)

Hanne Skou Poulsen