OBS: Du er nu offline

Kongressens prisuddelinger

Jens Bjørst Mindepris

Mindeprisen er stiftet til minde om afdøde advokat Jens Bjørst. Prisen gives til personer, afdelinger, organisationer, foreninger, selskaber mv., der gør eller har gjort en særlig indsats for at sikre lønmodtagernes retssikkerhed og/eller arbejdsmiljøet, herunder arbejdsskadeområdet. 

Basel Kamals Mindepris

Mindeprisen er stiftet af afdøde 3F-medlem Basel Kamal, der testamenterede sin formue til en mindefond. Prisen gives til personer, afdelinger, organisationer, foreninger, selskaber mv., der har gjort en særlig indsats for integration, inklusion og mangfoldighed i det danske samfund, og som har medvirket til at bygge bro, solidaritet og fællesskab på de enkelte arbejdspladser og afdelinger. 

Den Alternative Miljøpris

Miljøprisen er stiftet af overlæge og arbejdsmediciner Per Gregersen og det tidligere SiD. Fondens midler stammer fra en erstatning, som olieindustrien blev dømt til at betale Per Gregersen. Prisen gives til personer, afdelinger, grupper, foreninger eller andre organisationer, der har gjort en særlig indsats for at forbedre arbejdsmiljøet, eller som har medvirket til at afdække arbejdsmiljøproblemer.