De ledige har aldrig haft ringere ordninger

Synet på ledige er præget af mistro, og beskæftigelses- og dagpengesystemerne er ringere end nogensinde, sagde forretningsfører Morten Kaspersen i sin beretning til a-kassens delegerede.

De fleste 3F'ere foretrækker at få hjælp fra fagforeningen og a-kassen, hvis de bliver ledige, eller er ledige. Det viser en ny undersøgelse oven på politiske udmeldinger om frit valg til ledige- I dag er synet på ledige præget af mistro. Det er næsten blevet kriminelt at være arbejdsløs, sagde Morten Kaspersen i sin beretning. (Foto: Harry Nielsen)

- Aldrig har dagpengeperioden været kortere. Aldrig har dagpengene dækket så dårligt. Aldrig har beskæftigelsesindsatsen været så ringe. Vi har i dag det dårligste dagpengesystem og det ringeste beskæftigelsessystem i mands minde.

Det var med de kritiske briller på, at forretningsfører for 3F's a-kasse, Morten Kaspersen, aflagde beretning på a-kassens delegeretmøde.

- I dag er synet på ledige præget af mistro. Det er næsten blevet kriminelt at være arbejdsløs, sagde han.

Ledigheden i 3F er på vej ned. Men Morten Kaspersen slog fast, at selv om nogen glædeligvis kommer i arbejde, så skyldes de faldende ledighedstal også, at mange har mistet retten til dagpenge og i dag får uddannelsesydelse, kontanthjælp – eller ingenting.

- Problemet er, at de her ordninger har en udløbsdato. Og hvad så, hvis vi stadig ikke har fået den jobvækst, som politikerne regner med. Vi mangler stadig en fuldt dækkende løsning, sagde han.

Ikke flere lappeløsninger

Flere af de delegerede kritiserede både det nuværende beskæftigelsessystem og dagpengesystemet.

- Vi skal have fundet en varig løsning for dem, der mister deres dagpengeret. Det skal være slut med de mange lappeløsninger, sagde Thomas Bentsen fra Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København.

Han kritiserede, at de lappeløsninger, der er lavet, blandt andet betyder, at ledige nu først kan få seks ugers selvvalgt uddannelse efter fire måneders ledighed.

Nye udspil

Morten Kaspersen understregede, at han ser frem til de udspil om et nyt beskæftigelses- og et nyt dagpengesystem, som regeringen har varslet.

- Vi kan håbe på, at systemet nu er blevet så gennemgribende forringet, at strømmen går den modsatte vej, og der bliver mulighed for en hel eller delvis genopretning. I 3F vil vi gøre alt, hvad vi kan for at få et bedre dagpengesystem end i dag, sagde han.

3F's a-kasseudvalg skal i efteråret arbejde med bud på bedre lovgivning på området.